Минимален износ за порачување
Минимален износ за порачување

Правни лица:  5000 МКД

Физички лица:   250 МКД

Бесплатна испорака
Бесплатна испорака

Правни лица:  над 7260 МКД

Физички лица: над 1500 МКД

Вести
26.07.2019.

Турпии

ТУРПИЈА ЗА МЕТАЛ, 200mm

Се користи за чистење на метал и површинска обработка на метални делови. Првенствено се користи во механичарски и браварски работилници.

 

ТУРПИИ ЗА ДРВО, 200mm

Турпиите се користат за работа со дрво и многу меки метали. Грубите запци овозможуваат бро отстранување на материјалот.

 

ТУРПИИ ЗА ЛАНЕЦ НА МОТОРНИ ПИЛИ, 200mm

Се користи за острење и одржување на ланците на моторни пили. Турпијата се одликува си брза работа и остава мазна површина по резните краеви

Турпиите се во пакување од 12 комади. Три деимензии: 4.0mm, 4.8mm i 5.5mm.