Минимален износ за порачување
Минимален износ за порачување

Правни лица:  5000 МКД

Физички лица:   250 МКД

Бесплатна испорака
Бесплатна испорака

Правни лица:  над 7260 МКД

Физички лица: над 1500 МКД

Услови на продажба

Пред користење на нашите услуги, внимателно прочитајте ги следниве услови. Секоја посета на нашата интернет страница www.beorol.mk, значи дека овие услови сте ги прочитале, разбрале и дека се согласувате со нив во целост. Доколку не ги прифаќате овие услови на користење без ограничувања, Ве молиме да не ја користите нашата интернет страница. 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ТРГОВЕЦОТ:

Друштво за производство, трговија и услуги БЕОРОЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Седиште на ул. 9-ти Мај бр. 18, 1000 Скопје

ЕДБ 4080013537931 и ЕМБС 6880355

Телефон: +389 2 615 9890

 

Врз основа на одредбите од Законот за заштита на потрошувачи (Службен весник на РМ бр. 38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15, 152/15 и 140/18) трговското претпријатие Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје своите ценети потрошувачи кои купуваат роба преку интернет сајтот www.beorol.mk ги


И З В Е С Т У В А

- дека продажбата по пат на интернет страница www.beorol.mk се извршува во рамките на регистрирана дејност на Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје – 46.90 – Неспецијализирана трговија на големо. Адреса за пријавување на рекламација е: beorolshop@beorol.mk.

-дека купувачи можат да бидат физички и правни лица;- дека основните обележја на производите можат да се најдат на интернет страницата www.beorol.mk

- дека по Законот за заштита на потрошувачите (Службен весник на РМ бр. 38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15, 152/15 и 140/18) купување преку наша продажна интернет страница www.beorol.mk се смета за продажба на далечина,

- дека производите, кои се продаваат на интернет страницата www.beorol.mk поседуваат својства потребни за редовна употреба на тој вид на производите во согласност со нивната намена која е дефинирана во Декларацијата,

- дека продажна цена на производите е назначена на секој артикал,

- дека сите цени за физички лица се изразени со пресметан ДДВ, додека за правни лица се изразени без пресметан ДДВ, кој се пресметува на крајот од процесот на пазарење,

- дека минимален износ за порачување, за физички лица изнесува 250,00 МКД (со ДДВ) односно за правни лица 5.000,00 МКД (со ДДВ),

- купените производи ги испорачуваме најдоцна во рок од 48 часа по пат на курирска служба ТПЛ Тотал Пост Логистик, на начин како што е дефинирано на страната УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА,

 - дека можноста за купување на производи со посебни ценовни погодности и/или со посебни продажни поттикнувања (акциска продажба), се извршува во согласност со условите кои се објавени на интернет страницата www.beorol.mk,

- дека  купувач кој е физичко лице, производите кои ги купува по пат на интернет страницата www.beorol.mk може да ја плати со платежни картички, додека  купувач кој е правно лице производите може да ги плати на профактура, која ја добива на крајот на процесот на  купување, а откако профактурата ќе биде платена, производите се испорачуваат на купувачот правно лице.

- дека  купувачот при креирање на нарачката, со притискање на копчето ПОТВРДИ презема одговорност за плаќање на нарачаните производи,

- дека соодветноста на производите од договорот ИСКЛУЧИВО се утврдува по својствата и намената на производите како што е тоа дефинирано на Декларацијата која им припаѓа,

- дека интернет продавницата www.beorol.mk е должна да ги испорача производите кои се соодветни на договорот. Ако испорачаните производи не се соодветни на договорот, потрошувачот кој го известил продавачот за несоодветноста, има право да бара од продавачот да ја отстрани несоодветноста, без надомест, со поправка или замена, односно да бара намалување на цената или да го раскине договорот во поглед на тие производи. Сите трошоци кои се неопходни за производите да бидат соодветни со договорот, а посебно трошоци на работење, материјал, преземање и испорака, ги сноси интернет продавницата www.beorol.mk,

- дека доколку во случај на прием на производите, ако  купувачот истите не сака да ги задржи, има право на откажување од договорот и поврат на средства во висина на платената купопродажна цена за предметните производи (со исклучок на членот 96 од Законот за заштита на потрошувачи), во рок од 14 дена на начин како што е тоа дефинирано на страната  ПРАВО НА ОТКАЖУВАЊЕ


- дека за производите кои се порачани по пат на интернет продавницата  купувачот има право да изјави рекламација на веќе користен производ, на начин кој е дефиниран за производите купени по пат на интернет продавница. Начин и постапка на изјавување можете да ја најдете на страната за рекламации.

 

УСЛОВИ НА ИСПОРАКА

Рок на испорака

После потврдата, нарачката влегува во статус на обработка. После обработка на нарачката, ќе бидете известени за статусот на истите по пат е-маил. Период на обработка на нарачката е најмногу 3 работни дена. За сите нарачки испратени во петок и за викенд, продавачот ќе Ве контактира на почетокот на идната недела.

Рокот на испорака е најдоцна во рок од 48 часа откако ќе добиете потврда дека нарачката е обработена.

 

Превземање на порачката

Куририте на ТПЛ Тотал Пост Логистик (екстерна фирма која врши достава на роба за Беорол), пратките ги доставува на адреса за испорака во период од 08:00- 16:00h. Ве молиме да во тој период обезбедите на адресата да има лице кое може да ја превземе пратката. При превземање на пратката потребно е визуелно да го погледате пакетот и да утврдите дали постојат некои видни оштетувања. Доколку приметите дека транспортната кутија значајно е оштетена и се посомневате дека можеби производот е оштетен, одбијте прием на пратката и веднаш известете не на со повик на бројот (0)2 615 98 90; (0)78 289 710; (0)78 289 715 или по пат на емаил на beorolshop@beorol.mk. Доколку на пратката не постојат видливи оштетувања, превземете ја пратката и потпишете ја адресницата на курирот. Курирот секоја пратка пробува да ја достави два пати. Вообичаена пракса е, доколку курирот не Ве најде на адресата, да Ве побара на телефонскиот број кој го имате оставено при креирање на нарачката и да договори нов термин за испорака. Доколку и тогаш не Ве пронајде на адресата, пратката ќе ни се врати нам. По приемот на пратката, ќе Ве контактираме како би ја утврдиле причината за недоставување и ќе се договориме за повторно испраќање.

 

Цена на испорака

За правни лица, цена за испорака изнесува 295 МКД, за нарачки од 5.000,00 - 7.260,00 МКД. За нарачки преку 7.260,00 МКД испорака е бесплатна.

За физички лица, цена за испорака изнесува 130 МКД, за нарачки од 250-1.500 МКД. За нарачки преку 1.500 МКД испорака е бесплатна.

*НАПОМЕНА:

Со потврда на нарачката, со кликнување на копчето ПОТВРДИ, согласни сте со услови на испорака. 

 

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации на оштетување при транспорт

Многу е важно сите оштетувања во транспорт видливи на пакувањата на производот, веднаш пријавете на курирот кој Ви ја испорачал робата. Секое оштетување при транспорт купувачот е должен да го пријави во рок од 24h од приемот на робата.

Доколку воочите такво оштетување, немојте да потпишете прием на пратката или замолете го курирот да почека додека да проверите дали оштетувањето на пакувањето предизвикало и оштетување на самиот производ или губење на делови. Доколку производот не е оштетен, и сите делови се на број, потпишете прием на пратката.

 

Рекламација на податоци или погрешен вид на роба

Доколку сте ја примиле нарачката и после отварање на кутијата воочивте дека испорачаните производи не одговараат на нарачаната или податоците на фактурата не се соодветни, Ве молиме најдоцна во рок од 24h од моментот на приемот на пратката, да се јавите на еден од телефонските броеви (0)2 615 98 90; (0)78 289 715, (0)78 289 710, или да испратите е-маил со свои податоци  (Назив на компанијата, име и презиме, телефон) на следниот е-маил: reklamacije@beorol.mk и опишете каков проблем имате, или преземете рекламационен лист од линкот на крајот на овој текст, пополнете го и со производите испратете го на нашата адреса. Во најкраток можен рок, ќе одговориме на потрошувачот на изјавената рекламација по електронски пат (е-маил) така што ќе го потврдиме приемот на рекламацијата, односно соопштиме број под кој е заведена Вашата рекламација во евиденција на примени рекламации и ќе Ве известиме за понатамошно постапување. Рок за одговор на рекламацијата е 8 дена а за решавање на рекламацијата е 15 дена од моментот на пријава на истата. 

Превземете го рекламационен лист тука.

 

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Вашата нарачка е потполно сигурна!

Во компанијата Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје ја почитуваме Вашата приватност, затоа за Вашите податоци се грижиме со исклучително внимание.

Сите посредувани информации се сигурни, и нема под никој услов да се отстапат на трето лице, што Ви овозможува потполно сигурно и безбедно работење и соработка со компанијата Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје.

 

Заштита на лични податоци

За да успешно ја обработиме Вашата нарачка, потребни ни се Ваши име и презиме, адреса, е-маил, телефон и датум на раѓање. Со помош на тие податоци ќе бидеме во можност да Ви ги испорачаме саканите производи, како и да Ве известиме за моменталниот статус на нарачката.

Компанијата Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје Вашите лични податоци ќе ги употребува само за цели на техничка администрација на интернет страницата, како би Ви дале пристап до посебни информации или за комуникација со Вас. Беорол нема да ги предаде податоците кои ги поседува на трети лица. Вработените во Беорол имаат обврска да ја почитуваат доверливоста на Вашите лични податоци.

Никогаш и на никој начин нема да ги злоупотребиме Вашите лични информации.

Нема да ги предадеме Вашите податоци за контакт на трети лица, освен доколку тоа не се бара од нас, а е во согласност со закон.

Покрај наведените, собираме, анализираме и обработуваме податоци за производи кои нашите посетители ги бараат и купуваат, како и за страници кои ги посетуваат. Тие податоци ги користиме за да би ја подобриле понудата и изгледот на нашите страни, и да Ви овозможиме поедноставно користење, посигурно и поудобно пазарење.

 

Колачиња - Cookies

Интернет страницата www.beorol.mk користи ткн. „cookies“ за да Ви помогне да го прилагоди користењето на интернет на Вашите потреби. 

Колачињата се текстуални датотеки кои се сместени на Вашиот компјутер од страна на интернет серверот. Овие датотеки не можат да бидат користени да покренат било каков програм или да испорачат вирус на Вашиот компјутер.

Колачиња ви се доделени единствено Вам, и единствено можат да бидат прочитани од страна на интернет серверот во домен кој Ви е испратен. Една од основни цели на овие датотеки е да обезбеди погодност кој ќе Ви заштеди време.

 

Согласност и промена на услови

Користење на наши сервиси подразбира соглсност на корисникот со наведени услови на користење. Беорол се обврзува дека ќе се придржува на се што е наведено, а сите промени на услови пстануваат важечки дури после објавување на оваа страна и испраќање на е-маил известувања на сите регистрирани корисници.

 

ПОВРАТ НА СРЕДСТВА

Контактирајте не со повик на телефон (0)2 615 98 90; 078 289 710; 078 289 715 или на е-маил адреса beorolshop@beorol.mk испратете информација за бројот на Вашата фактура/испратница, број на денарска тековна сметка и назив на банка во која имате наведена сметка. Кога доставувате посебни податоци, ќе биде креирана документација која по процедура за поврат на средства ќе Ви биде проследена на е-маил адреса која сте ја оставиле при креирање на нарачката.

Враќање на средства се врши исклучиво на горе наведен начин, со уплата на денарски сметки и не е можно да се праќаат по курир во готово.


Во случај на поврат на роба или поврат на средства на купувачот кој претходно извршил плаќање со некоја од платежните картички, делумни или во целост, а без оглед на причина за враќање, Беорол Македонија Дооел има обврска повратот да го изврши по пат на VISA, MC и Maestro метод на плаќање. Тоа значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средства на сметката на корисникот на картичката.


Порачаниот артикал, без претходен контакт и договор со оператори во интернет продавницата кој е горе наведен, не можете да испраќате на адресата која е наведена на фактурата-испратница. Секој таков пакет ќе биде вратен на испраќачот на трошок на испраќачот.

 

ПЛАЌАЊЕ СО КАРТИЧКИ (Само физички лица)

Својата порачка можете да ја платите користејќи Visa, Visa Electron, MasterCard или  Maestro платежна картичка. Картичката мора да биде одобрена од страна на банката издавач за онлајн (Интернет) плаќање.При онлајн нарачувања, со избирање на соодветен начин на плаќање ќе бидете преусмерени на страна на НЛБ Банка која е заштитена и сигурна за ваков начин на плаќање. 

На оваа страница е потребно да ги внесете следниве податоци:

  • број на картица,
  • датум на истекување,
  • CVC2/CVV2 код, кои можете да ги прочитате од Вашата картичка

При внесување на податоци за платежна картичка, доверливи информации се пренесуваат по пат на јавна мрежа во заштитена (криптувана) форма со употреба на SSL протокол и  PKI систем, како моментално најсовремена криптографска технологија.

Сигурност на податоци при пазарење, го гарантира процесорот на платежни картички, НЛБ Банка од Скопје, па така комплетен процес на наплата се објавува на страници на банката.

Ниту во еден момент податоци за платежната картичка не се достапни на нашиот систем. Внесување и проверка на податоци исклучиво се извршуваат помеѓу корисникот на картичка и НЛБ банката, а Интернет трговецот нема увид во податоци кои се разменуваат. 

Плаќање не е можно во странска валута, туку исклучиво во валута МКД.  Плаќање е можно со платежни картички на домашни и странски банки.

Купувачот кој користи услуга онлајн на плаќање со картици преку сајтот www.beorol.mk мора да ги исполнува следниве услови:

  • испорака на роба е можна само на територија на Република Северна Македонија, на адреса наведена во нарачката;
  • само сопственикот на платежната картичка може да изврши плаќање.

Ви посакуваме успешно пазарење!


Со почит,                              
Беорол Македонија ДООЕЛ