Минимален износ за порачување
Минимален износ за порачување

Правни лица:  5000 МКД

Физички лица:   250 МКД

Бесплатна испорака
Бесплатна испорака

Правни лица:  над 7260 МКД

Физички лица: над 1500 МКД

Политика на приватност

 

Заштита на приватноста на податоците

Во компанијата Беорол Македонија ДООЕЛ ја почитуваме Вашата приватност, затоа за Вашите податоци се грижиме со исклучително внимание.

Во оваа Политика на приватност Ве известуваме за основите на прибирање на лични податоци, вид на податоци кои ги прибираме, обработка, користење, откривање и пренос на Вашите лични податоци.

Сите информации се сигурни, и нема ни под било кои услови да ги отстапиме на трети лица без законска основа, што Ви осигурува поптполно сигурно и безбедно работење и соработка со компанијата Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје.

Ве молиме внимателно да ја прочите оваа Политика на приватност и сите информации кои се во нејзината содржина бидејќи Вашите податоци ги користиме со согласност со оваа Политика.

 

Законски основи

Условите за прибирање и обработка на личните податоци дефинирани со оваа Политика на приватност, се прибираат и обработуваат на основа на Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/20).

По повод извршување на нашите активности ги применуваме и одредбите со другите закони со кои се регулиураат активностите односно комуникацијата со цел промовирање на робата, услугите или деловниот углед на правното лице (Законот за електронска трговија (Службен весник на РCМ“ бр.17/11, 104/15, 192/15, 31/20)).

 

Лични податоци

Заради правилно и потполно разбирање на предметот на регулирање на оваа Политика на приватност Ви укажуваме дека во „Личен податок“ е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице.

 

Контролор

Поради правилно и потполно разбирање на предметот на регулирање на ова Политика на приватност Ви укажуваме дека, по законот, "контролор" е физичко или правно лице, односно орган на власт кој самостојно или заедно со другите ја одредува суштината и начинот на обработка.

Контролор со Вашите лични податоци е:
Беорол Македонија“  ДООЕЛ Скопје, матичен број: 6880355.

 

Во кои цели и кога прибираме Ваши податоци

За успешно да ја обработиме вашата нарачка, ни треба име, адреса, е-пошта и телефонски број. Со помош на овие информации ќе можеме да ги доставиме саканите добра, како и да ве информираме за тековниот статус на вашата нарачка. Горенаведеното значи дека ние ги собираме вашите лични информации првенствено со цел извршување договор со вас.

Ние, исто така, ги собираме вашите податоци со цел да ги следиме легитимните интереси на Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје, освен ако вашите интереси или основните права и слободи не ги надминуваат овие интереси. Под легитимни интереси подразбираме: информации за промени во услугите и производите, промените во ценовниците, постапките, придобивките и другите новости во работењето на нашата компанија; да ве контактираме во случај на поплака, одговор на вашето барање или истрага; да ве поканиме на презентации, саеми или слични настани и настани што ги организираме; да го подобриме квалитетот на нашите услуги за поддршка на клиенти; да се тужи и да се брани од тужба.

Ние, исто така, ги собираме вашите  податоциза да ги почитуваме законските обврски.

Ние ги собираме вашите податоци кои директно ни ги доставувате (на пример, кога ќе се регистрирате со отворање на вашата сметка на нашата страница, кога ќе контактирате со нас преку страницата, социјалните мрежи, кога ќе се претплатите на билтенот, итн.).

Ние ги собираме вашите податоци кога ќе контактирате со нас со прашање, поплака, коментар или кога ќе ни дадете повратни информации, а потоа ќе можеме да ги собереме вашето име, информации за контакт, содржина на комуникација. Информациите собрани на овој начин ги користиме за да одговориме на прашањето, односно за решавање на проблеми, поплаки и слично.

Ние, исто така, ги собираме вашите  податоци во врска со  договорите што ги склучуваме со компании и претприемачи, во врска со извршувањето на договорните обврски, давањето услуги, взаемна комуникација, поканите за разни настани што ги организираме, како и за целокупното одржување на добрата деловна комуникација и врски. Во овој случај, можеме да собереме  податоци за контакт, податоци за вработените вклучени во спроведувањето на договорот, информации за  лицата кои ја застапуваат  компанијата со кои склучуваме договор(име и презиме, контакт телефон, адреса за пошта).
Ние, исто така, ги собираме вашите  податоци со помош на колачиња за да одредиме како ја користите нашата страница, како и да анализираме, статистички запишуваме и обработуваме информации за производите што ги бараат и купуваат нашите посетители и страниците што ги посетуваат. Ние ги користиме информациите што ги собираме за да ја подобриме понудата и изгледот на нашите веб-страници, да ви овозможат полесно да ги користите, да направите шопинг побезбеден и поудобен и да ја прилагодиме нашата понуда и изгледот на нашите страници до вашата страница. За повеќе информации за тоа како да користите колачиња, погледнете ја оваа Политика за приватност подолу.

 

Како ги користиме вашите информации и дали ги споделуваме со трети страни

Компанијата Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје Вашите лични податоци ќе ги употребува само за цели на техничка администрација на интернет страницата, како би Ви дале пристап до посебни информации или за комуникација со Вас. Беорол нема да ги предаде податоците кои ги поседува на трети лица. Вработените во Беорол имаат обврска да ја почитуваат доверливоста на Вашите лични податоци.

Никогаш и на кој било начин нема да ги злоупотребиме вашите приватни информации.

Компанија Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје ги споделува вашите лични податоци со трети лица заради извршување договор склучен со вас (на пр. Испорака на пратка). Договорите што ги склучуваме со трети лица во оваа пригода и нивно ангажирање вклучуваат склучување договори со цел за пренесување на лични податоци, давање упатства за употреба и заштита на податоци, забрана за употреба за други намени, итн.

Компанија Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје  ги споделува вашите лични  податоци со трети лица со кои сме направиле договори со цел да обезбедиме ИТ услуги, рекламирање, маркетинг, социјални и дигитални медиуми, сè со цел да извршиме маркетинг активности спрема Вас, а за кои сте претплатиле (испраќање билтен, порака преку Viber итн.)

Нема да ги предадеме Вашите податоци за контакт на трети лица, освен доколку тоа не се бара од нас, а е во согласност со закон.

 

Колачиња - Cookies

На веб-страницата www.beorol.mk се користат т.н. „cookies“ Колачиња за да ви помогнат да ја прилагодите вашата употреба на Интернет на Вашите потреби, како и да ја оптимизирате употребата на некои функции.

Колачињата се текстуални датотеки што се хостирани на вашиот компјутер од веб-сервер. Овие датотеки не можат да се користат за да се изврши некоја програма или да се испорача вирусот на Вашиот компјутер. Некои колачиња се бришат откако ќе истече сесијата на прелистувачот, или откако Вашиот прелистувач ќе се затвори (наречени колачиња за сесии). Овие колачиња служат за да идентификуваат дека веќе сте посетиле одредени делови од нашата страница или дека веќе сте најавени на Вашата сметка.

Други колачиња остануваат на Вашите уреди и тие се користат од нас за да го препознаат прелистувачот за следната посета на нашата страница (постојани колачиња).

Во Вашиот прелистувач, можете да изберете опција за да добиете информации за поставките за колачиња и можете да донесувате свои одлуки дали прифаќате или одбивате колачиња во специфични ситуации или секој пат кога ќе ја посетите веб-страницата. Блокирањето колачиња може да ја ограничи функционалноста на нашата веб-страница или апликација.

Колачињата се уникатно доделени на Вас и може да ги прочитате само Интернет-сервер во доменот што ги испратил до Вас. Една од основните цели на овие датотеки е да обезбедат придобивки што ќе ви заштедат време.

 

Категории на колачиња

Во овој дел, ние ќе ве информираме за видовите колачиња што ги користиме кои Ви помагаат да се движите и да користите веб-услуги.

Функционалните колачиња, како што имплицира нивното име, ги зачувуваат претходно внесените информации (на пр. Локации) и се основа за обезбедување подобра услуга. Овие колачиња собираат анонимни информации и не можат да ги следат вашите постапки на други веб-страници.

Колачињата за перформанси значат собирање информации за страниците што најмногу ги посетувате. Овие колачиња не чуваат информации за вас или вашиот кориснички идентитет, а целта им е да ја подобрат работата на страницата, сето тоа заради целите на вашето подобро искуство како корисник.

Колачињата за маркетинг цели, како што подразбира името, се користат за директни маркетинг цели во согласност со Вашите интереси и интереси и се користат за снимање на Вашите посети на веб-услугата. Ние сакаме да го свртиме Вашето внимание на фактот дека податоците собрани преку маркетинг колачиња може да се споделат со трети лица (на пр. Рекламни) заради подобрување на таргетирање и рекламирање.

 

Колачиња од трети лица

Нашата страница исто така користи колачиња на Google AdWords и ние работиме со Google Analytics. Што значи тоа:

  • Google Adwords е услуга за аналитика на Google Analytics 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) и неговите колачиња се користат за следење на конверзиите или за генерирање на статистиката за конверзија на корисниците на „Адворд“. Ако пристапите до нашата веб-услуга преку реклами на Google, Google Adwords ќе постави колаче на вашиот уред (наречено "колаче за пренасочување"). Ова колаче ќе исчезне по 30 дена и не води до лична идентификација на посетителите. Ако колачето не исчезне кога посетувате одредена страница, можеме да препознаеме дали посетителот кликнал на рекламата и дали Гугл го пренасочил корисникот кон нашата веб-услуга. Секој огласувач има различни колачиња. Поради оваа причина, колачињата не можат да се следат преку веб-страницата на огласувачот. Рекламните можат да го видат вкупниот број на корисници кои кликнале на нивната реклама и колку корисници биле пренасочени кон страницата за следење на ознаките со ознаки. Ако не сакате да учествувате во процесот на набудување, можете да блокирате колачиња со поставување блок за колачиња на доменот на googleadservice.com.
  • Google Analytics е услуга за аналитика на Google Inc. Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”)  и неговите колачиња служат за да се добијат информации за вашата употреба на нашата веб-услуга и обично се пренесуваат и чуваат на серверот Гугл во САД. Опцијата IP анонимност е активна на нашата страница, така што IP адресата на корисниците во рамките на земјите-членки на ЕУ и во други земји обврзани со Договорот за европското економско подрачје е исклучена. Само во исклучителни случаи, целосна IP адреса ќе биде испратена на серверот Google (во САД) каде што ќе биде скратена. Гугл ќе ги користи овие информации за да ја оцени вашата употреба на нашата веб-страница, да собира извештаи за вашите активности и да ги следи веб-страниците на другите услуги. IP адресата достапна за Google Analytics нема да биде поврзана со други податоци на Google. Забележете дека имате опција да престанете да чувате колачиња во поставките на прелистувачот, но имајте предвид дека во овој случај можеби нема да можете да ги користите сите карактеристики на веб-страницата. Со инсталирање на додаток на прелистувачот, достапен на: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, може да спречите Google да ги собира и обработува податоците генерирани од колачето кога користите Интернет-страница (вклучувајќи ја и вашата IP) адреса)
  • Facebook алатка за ретродукција на корисници на веб-страници од Facebook Inc(1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA; “Facebook”)се користи доколку сте корисник на Facebook. Оваа алатка ќе произведе неидентификувачки контролен број кој ќе биде испратен на Facebook за анализа за маркетинг цели. Од друга страна, ја шифрираме вашата е-пошта и ја испраќаме на Фејсбук во шифрирана форма. Препознавајќи ги колачињата и пренесувајќи шифрирана информација, Фејсбук ќе ви овозможи упати на насочен производ во форма на персонализирано рекламирање. Може да се откажете од користењето на Facebook алатката на: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audience.

 

Колку долго ги задржуваме Вашите податоци

Ние ги чуваме вашите лични податоци само  колку што е потребно за да се постигне целта за која се собрани, да ги задоволиме Вашите потреби и барања или да ги почитуваме нашите законски обврски.

Во некои случаи, собраните податоци можеме да ги задржиме дури и откако ќе се исполни целта за која се собрани, доколку тоа се бара со закон или ако е потребно за остварување на нашите права (на пр. Да се наплатат во судска постапка доспеани, а не платени побарувања).

Ако аплициравте да примате известувања за директен маркетинг, ние ќе ги задржиме Вашите лични информации сè додека не ја откажете Вашата апликација или не побарате од нас да ги избришеме личните информации и да го прекинеме известувањето.

За повеќе информации за тоа како можете да се откажете, прочитајте го делот во оваа Политика за приватност, наречена откажување за известување.

Компанија Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје на својата страница Ви нуди можност за пријавување за да добивате промотивни пораки за Newsletter, viber i sms.

 

Newsletter, viber i sms

Во случај на купување и регистрација преку нашата веб-страница, Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје нуди можност за примање на е-пошта, СМС и viber промотивни пораки, како и членство во програми за лојалност за дополнителни придобивки.

Во случај да се претплатите на една од понудените опции, ние ќе Ве информираме за нашите производи, новости, тековни понуди и промоции, презентации, саеми и други настани што ги организираме.

Само во случај да се претплатите на една од понудените опции, ние ќе ги користиме Вашите лични податоци за да Ви испратиме билтени, промотивни пораки на Вибер, како и известување преку е-пошта, смс и sms viber.

 

Откажување на известување

Откако ќе се поднесе барање за известување на еден од горенаведените начини, може да се отповика во кое било време.

Може да ја повлечете Вашата согласност за добивање на билтенот преку линкот даден на крајот на секој билтен.

Можете да ја повлечете вашата согласност за добивање на известувањето со кое било од горенаведените средства со испраќање на барање на е-пошта: beorolshop@beorol.mk.

Повлекувањето на согласноста не влијае на допуштеноста на обработката извршена врз основа на согласност пред укинувањето.

Наша  законска должност е и ние ќе се придржуваме кон истата редовно да го разгледуваме и прифаќаме повлекувањето на согласноста што ни ја праќате, ако повеќе не сакате да добивате од нас известувања и комерцијални пораки.

Ако ја отповикате вашата согласност, ние ќе ги избришеме Вашите податоци.

Исто така Ве известуваме дека, во случај на откажување на претплата, може да продолжите да добивате известувања уште некое време, а кои се веќе генерирани, поради потребното време за обработка на пристигнатите отповикувања на согласности.

 

Преземени мерки за заштита

Компанија Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје презема соодветни организациски и технички мерки за да ги заштити податоците што ги обработуваме од злоупотреба, неовластена обработка, откривање или уништување.

Пристапот до податоци и сервери е ограничен на овластени лица, овластеното лице ги користи доделеното корисничко име и лозинка во случај на пристап, и секое овластено лице има соодветно ниво на дозволена активност.

Ние користиме безбедни сервери со безбеден пристап до информации, со автоматско негирање на пристап на неовластени лица.

 

Вашите права во врска со обработката на личните податоци

Покрај специфично дефинираните права што Ви ги истакнавме преку оваа политика за приватност, ние привлекуваме внимание и на другите права и начини на нивно практикување во однос на обработката на вашите лични информации:

- Право на информации: Ова значи дека имате право да бидете информирани на јасен и разбирлив начин како ги користиме вашите лични информации и кои права се во оваа пригода.

- Право на пристап: Имплицира дека субјектот на податоци може да добие потврда дека се обработуваат неговите лични податоци, можат да имаат пристап до податоци и информации поврзани со обработката (цел, вид на лични податоци, правна основа и сл.).

- Право на исправка: Тоа значи дека имате право во секое време да побарате вашите лични податоци да бидат корегирани, ажурирани или дополнети кога тие се неточни или ажурирани, и да бидат пополнети доколку се нецелосни.

- Право на бришење: Ова значи дека имате право вашите податоци да бидат избришани или отстранети по целта за која се собрани и по завршувањето на периодот на чување, како и ако не постои друга легитимна причина да ги чувате.

- Право на ограничување на обработката: Во случај на незаконска обработка и субјектот на податоците одбива да ги избрише и наместо тоа бара ограничување на употребата на податоците; ако личните податоци не се повеќе потребни, но субјектот на податоците е потребен за правни барања или постапки во врска со заштитата на правата (на суд или во други постапки); ако точноста на податоците е оспорена за времето што ни треба да ја потврдиме точноста; е поднесен приговор за обработката и во тек е да се процени дали нашите легитимни интереси ги надминуваат интересите на субјектот на податоците.

- Право на пренос на податоци: Тоа подразбира дека, доколку се чуваат, личните податоци можат да бидат пренесени, преместени, копирани, доставени електронски до кој било друг субјект во земјата за целите за исполнување на законски обврски на Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје. Исто така, можеби ќе треба да пренесеме информации до друг оператор, доколку тоа е технички возможно.

- Право на приговор: Тоа подразбира дека имате право да поднесете жалба со кој се оспорува обработката на податоците заснована врз легитимен интерес. Исто така, ако сметате дека за време на обработката на вашите податоци се повредени правила за заштита на податоци, можете да не контактирате на beorolshop@beorol.mk. Правото на приговор подразбира и дека може да поднесете тужба до Комесарот за заштита на лични податоци, во согласност со законот.

Можете да не контактирате на е-пошта на: beorolshop@beorol.mk за да ги искористите сите горенаведени права и во врска со обработката на личните податоци.

 

Согласност и промена на условите

Употребата на нашите услуги подразбира согласност на корисниците за наведените услови за употреба.

Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје се согласува да ги почитува горенаведеното и сите промени на Условите стануваат ефективни само откако ќе објавите на оваа страница и ќе испратите е-пошта до сите регистрирани корисници.

Ние може да ја измениме оваа Политика на приватност за да ги почитуваме законските барања и нашиот бизнис.

Ве охрабруваме редовно да се запознаете со содржината на нашата Политика за приватност.

 

Контакт

Ако не сакате ние да снимаме информации за вашите посети на нашата веб-страница преку колачиња, како што е утврдено во делот на оваа политика за колачиња, можете да се откажете. Исто така, ако воопшто не сакате да користите колачиња во вашиот прелистувач, можете да ја исклучите оваа опција.

Ако имате какви било прашања во врска со користењето на вашите лични информации од Беорол Македонија ДООЕЛ Скопје, можете да не контактирате на е-пошта на beorolshop@beorol.mk.

 

Вашиот тим од Берол.