Минимален износ за порачување
Минимален износ за порачување

Правни лица:  5000 МКД

Физички лица:   250 МКД

Бесплатна испорака
Бесплатна испорака

Правни лица:  над 7260 МКД

Физички лица: над 1500 МКД

Подарок за секое купување

Повеќе за начин на купување, плаќање и испорака, можете да прочитате овде.

Напомена: Промоцијата важи само за купување на физички лица.