Минимален износ за порачување
Минимален износ за порачување

Правни лица:  5000 МКД

Физички лица:   250 МКД

Бесплатна испорака
Бесплатна испорака

Правни лица:  над 7260 МКД

Физички лица: над 1500 МКД

Не Ви е дозволен пристап

За жал, немате одобрување за простап

За да пристапите на оваа страница потребно е да бидете пријавени и да имате дозвола за пристап на истата.

Ви благодариме на разбирањето!