Минимален износ за порачување
Минимален износ за порачување

Правни лица:  5000 МКД

Физички лица:   250 МКД

Бесплатна испорака
Бесплатна испорака

Правни лица:  над 7260 МКД

Физички лица: над 1500 МКД

Плаќање со картичка

ПЛАЌАЊЕ СО КАРТИЧКИ Е ОВОЗМОЖЕНО САМО ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Својата порачка можете да ја платите користејќи Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro платежна картичка. Картицата мора да биде одобрена од страна на банката издавач за онлајн (Интернет) плаќање. При онлајн нарачувања, со одбирање на соодветен начин на плаќање ќе бидете преусмерени на страната на НЛБ Банка која е заштитена и сигурна за ваков начин на плаќање. 

 

На оваа страница е потребно да ги внесете следниве податоци:

  • број на картица,
  • датум на истекување,
  • CVC2/CVV2 код, кои можете да ги прочитате од Вашата картичка

При внесување на податоци за платежна картичка, доверливи информации се пренесуваат по пат на јавна мрежа во заштитена (криптувана) форма со употреба на SSL протокол и  PKI систем, како моментално најсовремена криптографска технологија.

Сигурност на податоци при пазарење, го гарантира процесорот на платежни картички, НЛБ Банка од Скопје, па така комплетен процес на наплата се објавува на страници на банката.

Ниту во еден момент податоци за платежната картичка не се достапни на нашиот систем. Внесување и проверка на податоци исклучиво се извршуваат помеѓу корисникот на картичка и НЛБ банката, а Интернет трговецот нема увид во податоци кои се разменуваат. 

Плаќање не е можно во странска валута, туку исклучиво во валута МКД.  Плаќање е можно со платежни картички на домашни и странски банки.

Купувачот кој користи услуга онлајн на плаќање со картици преку сајтот www.beorol.mk мора да ги исполнува следниве услови:

  • испорака на роба е можна само на територија на Република Северна Македонија, на адреса наведена во нарачката;
  • само сопственикот на платежната картичка може да изврши плаќање.

 

Ви посакуваме успешно пазарење!