- НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Физички лица својата нарачка можат да ја платат со картичка или по прием.

 

Плаќање со картички

Својата нарачка можете да ја платите употребувајќи Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro платежна картичка. Картичката мора да биде одобрена од страна на банката издавач за онлајн (Интернет) плаќање. Плаќање не е можно во странска валута, туку исклучиво во МКД. Плаќање е можно со платежни картички на домашни и инострани банки. Испорака на роба е можна само на територија на Република Северна Македонија, на адреса наведена во порачката. 

Само сопственик на платежна картичка може да изврши плаќање. 

 

Плаќање при превземање

Кај избор на овој начин на плаќање, физички лица порачаната роба ја плаќаат на курирска служба при превземање на пратката.

 

- НАЧИНИ НА ПЛАЌАЊЕ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

Производи кои сакате да ги порачате по пат на интернет продавницата, можете да платите на два начина:

  •  плаќање со одложена валута плаќање (за купувачи кои имаат одобрено одложено плаќање)
  •  плаќање на профактура преку  сметка во банка

 

Плаќање со одложена валута на плаќање

Овој начин на плаќање се однесува само на купувачи кои имаат склучен Договор за деловна соработка со валута за одложено плаќање. 

 

Плаќање на профактура преку  сметка во банка

Овој начин на плаќање се однесува на купувачи кои немаат Договор за деловна соработка. Робата се испорачува дури после регистрирана уплата.

 

Ви посакуваме успешно пазарење.