Минимален износ за порачување
Минимален износ за порачување

Правни лица:  5000 МКД

Физички лица:   250 МКД

Бесплатна испорака
Бесплатна испорака

Правни лица:  над 7260 МКД

Физички лица: над 1500 МКД

БАРАЊЕ ЗА РЕКЛАМАЦИЈА

НАПОМЕНА: Рекламација може да се поднесе во рок од 72h од креирањето на документот.

Ставки од документ:

Одбери…
Одбери…

Контакт информации

Секој работен ден 08 - 20 ч.