Производство на пластика

Вбризгувачи:
  • Engel, Krup, Battenfeld, Arburg.
  • Користиме и машини од најновата генерација – Haitai (2014 година) кои се енергетски поекономични
  • Машините се со капацитет на вбригување од 25 грама до 1.500 грама
  • Полистирен PS за вбризгување / рециклиран /
Екструзија:
  • Полипропилен хомополиер PP за вбризгување и екструзија
  • Полипропилен кополимер PPCO за вбризгување
  • Полиетилен PE за вбризгување / нов и рециклиран /
  • Полистирен PS за вбризгување / рециклиран /