ТЕРМОФУЗИЈА

Најсовремен процес за изработка на ваљаци

Термофузија- метод на спирално нанесување на текстилниот материјал на пластична туба со помош на топлина, без примена на адхензивни средства, со што се обезбедува поголема покривна моќ по m², долготрајна употреба и отпорност на сите познати растворувачи
Кај сите ваљаци, полиуретанот кој се наоѓа во внатрешната на шиениот ваљак е исто така споен со пластична туба со системот термофузија со што е гарантираме подолг век на траење од класичниот начин на спојување на лепакот

ШТО ГО СОЧИНУВА ДОБРИОТ ВАЉАК?

Погледнете како е направен нашиот најдобар ваљак. Хоби серија. Термофузионен ваљак. Шиен ваљак.

 valjak hobby siveni 3

ПО ШТО СЕ РАЗЛИКУВААТ ВАЉАЦИТЕ?

НАЧИН НА ИЗРАБОТКА термофузиони и шиени
ВИД НА МАТЕРИЈАЛ полиестер, полиакрил, полиамид, микрофибер, волна
ДОЛЖИНА НА КОНЕЦОТ - од 6 mm до 23 mm, подолгиот конец остава повпечатлива текстура
ГУСТИНА НА ТКАЕЊЕ – се дефинира по m² и оди од 440 g/m² до 1.200 g/m²
НАЧИН НА ТКАЕЊЕ – ткаен и плетен

Беорол е водечки произведувач на молерски ваљаци на пазарот на Југоисточна Европа

Во текот на своето работење развивме два типа на производство:

Термофузиони ваљаци

Усовршениот процес на термофузија е Беоролов допринос на пазарот на алати. Тој ги спојува пластичната цевка и ткаенината во една целина, користејќи топлина и механички притисок. На тој начин се добива главен дел на ваљакот т.н тело на ваљакот. Во телото на ваљакот се вметнуваат чепови, кои се поврзани со осовинска цевка во која се наоѓа осигурувач. Низ осовинската цевка и осигурувачот се провлекува жица за рачката за ваљак и на тој начин се добива комплетен ваљак спремен за фарбање.Термофузионите ваљаци се наменети за фарбање на обработени и рамни површини, различни материјалисо различни бои и лакови, зависно од видот и карактеристиките на ткаенината. Во зависност од големината на површината која се третира, потребно е да се избере ваљак со соодветни димензии. Во нашиот асортиман се наоѓаат термофузиони ваљаци со должина од 9, 18, 23, 25, 27 и 50 cm

Термофузиони

Шиени ваљаци

Се произведуваат со комбиниран процес на термофузија и шиење. Пластичната цевка и полиуретанската пена со термофузија се спојуваат во една целина, така што се добива носечка конструкција со зголемена површинска еластичност. На така добиената туба се навлекува шиената и превртена ткаенина. Со навлекување се добива силна површинска врска помеќу полиуретанската пена и сошиената ткаенина. Со меѓусобните еластични сили доаѓа до исправување на краевите, така што тие подоцна не се препознаваат на шиениот ваљак. На тој начин се добива главниот дел на ваљакот кој ги поврзува осовинската цевка во која се наѓа осигурувачот. Низ осовинската цевка и осигурувачот се провлекува жица за рачката за ваљакот и на тој начин се добива комплетен ваљак спремен за
фарбање.

Шиени