НОВО ВО ПОНУДАТА - РОЗЕТНА, РОЗЕТНА ВЕНТИЛАЦИОНА РАМНА, РОЗЕТНА ВЕНТИЛАЦИОНА ЗАОБЛЕНА

Розетна за оџаци се монтира на преградни или надворешни ѕидови и служи за одвод на гасови од печката за ложење низ ќумките.

РОЗЕТНА
Розетна за оџаци се монтира на преградни или надворешни ѕидови и служи за одвод на гасови од печката за ложење низ ќумките. Се изработуваат од ладно валан лим со дебелина 0.6mm и се заштитуваат со галванско цинкување во кафеава или бела боја.

РОЗЕТНА ВЕНТИЛАЦИОНА РАМНА
Розетната за оџаци се монтира на преградни или надворешни ѕидови, овозможува струење на воздухот и служи за одведување на гасовите од печките за ложење преку цевки за дим со пречник Ø
119-Ø 120mm. Се изработува од ладно валан лим со дебелина 0.6mm и се заштитува со галванско цинкување или пластификација (во кафеаваи бела боја,стандардно)

РОЗЕТНА ВЕНТИЛАЦИОНА ЗАОБЛЕНА
Розетната за оџаци се монтира на преградни или надворешни ѕидови, овозможува струење на воздухот и служи за одведување на гасот од печките за ложење преку димоводни цевки со пречник Ø119-Ø 120mm. Се изработува од ладно валан лим со дебелина 0.6mm и се заштитува со галлванско цинкување или пластификација(vo kafeava i bela boja, standardno).

ВРАТА ЗА ОЏАЦИ 110х150mm
Врата за оџаци е наменета за одржување на оџаци, сигурност против - пожарни услови, чистење, спалување и вадење на чаѓе. Се изработува од ладно валан лим со дебелина 0.6mm и се заштитува со галванско цинковање или пластификација( во кафеаваи бела боја, стандардно).

ВРАТА ЗА ОЏАЦИ 120х180mm
Врата за оџаци е наменета за одржување на оџаци, сигурност против - пожарни услови, чистење, спалување и вадење на чаѓе. Се изработува од ладно валан лим со дебелина 0.8mm и се заштитува со галванско цинковање или пластификација( во кафеаваи бела боја, стандардно). Исто така вратата поседува безбедносна плоча која служи за заптивање и го спречува враќањето на гасови во просторијата.

ВРАТА ЗА ОЏАЦИ 160х280mm
Врата за оџаци е наменета за одржување на оџаци, сигурност против - пожарни услови, чистење, спалување и вадење на чаѓе. Се изработува од ладно валан лим со дебелина 0.8mm и се заштитува со галванско цинковање или пластификација( во кафеаваи бела боја, стандардно).Исто така вратата поседува безбедносна плоча која служи за заптивање и го спречува враќањето на гасови во просторијата.

ВЕНТИЛАЦИОНА РЕШЕТКА БЕЗ ПРОДОЛЖЕТОК
Вентилационата решетка без продолжеток овозможува струење на воздуфот и проектирана е да обезбеди константно снабдување на свеж воздух во внатрешниот простор и истовремено премостување и исфрлање на штетниет гасови. Се монтира на надворешни ѕидови. Се изработува од ладно валан лим со дебелина од 0.6 mm и се заштитува со галванско цинкување и плкастификација(во бела боја, стандардно).

ВЕНТИЛАЦИОНА РЕШЕТКА
Вентилационата решетка со продолжеток овозможува струење на воздуфот и проектирана е да обезбеди константно снабдување на свеж воздух во внатрешниот простор и истовремено премостување и исфрлање на штетниет гасови. Се монтира на надворешни ѕидови. Се изработува од ладно валан лим со дебелина од 0.6 mm и се заштитува со галванско цинкување и плкастификација(во бела боја, стандардно).

Накратко за нас

Компанијата Беорол е основана 1998.година од страна на неколку малади визионери, кои биле спремни да се борат со тогаш турбулентниот пазар, на кој не постоеле јасни правила за работење. Нивната визија да направат компанија која е лидер на пазарот на Балканот, која произведува рачен алат, им давала сила секој ден да чекорат кон својата цел.

КОНТАКТ

  • Адреса: Ул. 532, број 178 Марино, нас. Илинден
    1000 Скопје, Северна Македонија
  •   Тел:: +389 2 615 9890
  • Е-маил: beorolmakedonija@beorol.com
Ја почитуваме вашата приватност. Нашата web страница користи колачиња. Со продолжување на преглед на нашиот сајт вие се согласувате со нашето користење на колачињата. Ако не ја прифаќате нашата употреба на колачиња, вие не сте овластени да ја постеите оваа web страница. Ве молиме да го погледнете документот ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ ВО БЕОРОЛ
ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ ВО БЕОРОЛ Ok ОДБИВАМ